Tarievenlijst 2024

Eerste behandeling Fysiotherapie
(screening/intakegesprek/lichamelijk onderzoek)
(30 min)   € 59,50

Vervolg behandeling Fysiotherapie

(30 min)   € 41,00

Ontspannings behandeling

(30 min)   € 41,00

Behandeling Emmett of Guasha

(30 min)   € 41,00

Vervolg Bemer behandeling
v.a. € 25,00

Niet nagekomen afspraak
100% van tarief

 

Voordelige behandeling met de KNIPKAART

Ben je niet verzekerd voor Fysiotherapie? Is je tegoed bij verzekering op? Of kom je voor andere behandeling dan fysiotherapie?
Overweeg dan een KNIPKAART en krijg 6% korting.

Voorwaarden knipkaart
Knipkaart is te gebruiken door meerdere personen op hetzelfde adres.
– Knipkaart is 1 jaar te gebruiken vanaf aankoop
– Knipkaart dient vooraf in zijn geheel voldaan te worden
– Voor de knipkaart gelden onze algemene voorwaarden

Bij afname van 7 behandelingen
krijg je 6 % korting.

30 min    € 270,00

Deze tarieven zijn incl. BTW

“Voordat ik bij Yvonne terecht kwam, heb ik enige tijd bij een fysiotherapeut gelopen met klachten aan nek, schouder en arm. Toen hij niets meer voor me kon doen, opperde hij dry needling. Maar naalden, dat is niks voor mij. Een collega adviseerde me toen Emmett-therapie en zo ben ik bij Yvonne terecht gekomen. Vanaf het eerste moment had ik het gevoel dat er écht naar me geluisterd werd, en mijn aanvankelijke scepsis verdween snel. Yvonne zag direct dat mijn ademhaling niet goed was en dat ik mijn energie niet kwijt kon. Ze heeft me beter leren ontspannen en daar heb ik dagelijks profijt van!”
Nogmaals bedankt

Silvia van Voorn, Schalkwijk

Vergoedingen

Praktijk Groenendijk werkt contractvrij: er zijn bewust geen overeenkomsten met zorgverzekeraars gesloten. Voordeel hiervan is dat er veel administratieve last wegvalt en ik zo meer tijd voor jou heb. Voor jou betekent het dat je een factuur krijgt die je zelf bij je zorgverzekeraar kunt indienen.

Wat betreft de vergoeding van je zorgverzekeraar:

  1. Als je een aanvullende verzekering hebt voor fysiotherapie dan heb je recht op volledige of gedeeltelijke vergoeding; vraag dit na bij je verzekeraar.
  2. Heb je alleen een basispolis dan zal je de zorg zelf moeten betalen. Wellicht is de knipkaart dan een mooie oplossing.

Praktijk Groenendijk voldoet, net als gecontracteerde praktijken, aan alle gestelde criteria op het gebied van scholing, accreditatie, praktijkinrichting en verslaglegging om je goed van dienst te kunnen zijn.

Registratie in BIG-register (3904290604) en kwaliteitsregister KRF NL

Lid van KNGF

Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen jou als cliënt en de behandelaar.

2. Afspraken dienen maximaal 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Van afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, wordt 80% in rekening gebracht.Buiten kantoortijden kun je een mail sturen naar yvonne@praktijkgroenendijk.nu

3. Praktijk Groenendijk heeft geen inzicht of, en hoe hoog de vergoeding van jouw zorgverzekeraar is; dat is een zaak van jou en je verzekeraar. je bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de betaling van de geleverde behandelingen.

4. Voor de betaling van je factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen

5. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij je een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.

6. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief je betaling hebben ontvangen, ben je in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een   percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke rente.

Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor jouw rekening.

Algemene voorwaarden

*In de praktijk dient iedereen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

*In de praktijk mag niet worden gerookt.

*De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit het pand of buitenterrein. (wachtkamer/ auto/ fiets)

*mobiele telefoon dient uitgeschakeld te zijn tijdens behandeling

*De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van clienten, welke zich niet aan de instructies hebben gehouden

*Afspraken kunnen tot maximaal 24 uur voor behandeling kosteloos geannuleerd worden

* Praktijk Groenendijk heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is Praktijk Groenendijk gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

*Cliënt dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.

*Tussentijdse wijzigingen bij Praktijk Groenendijk en andere voorwaarden zijn mogelijk.

*Iedereen die gebruik maakt van de diensten verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

*Het reproduceren van de knipkaarten is verboden, handel en verkoop vindt uitsluitend plaats via  Praktijk Groenendijk. Een andere vorm wordt gezien als overtreding en zal niet worden geaccepteerd.

*graag bij elke behandeling een handdoek meenemen.

Complimenten/klachten

Jouw mening telt!
Heb je een compliment of suggesties hoe Praktijk Groenendijk haar producten en diensten kan verbeteren? Dan hoor ik dat graag van je!

Je hebt een klacht?
Dat is vervelend, ik vind het belangrijk te horen als je niet tevreden bent. Een klacht neem ik altijd serieus en we gaan direct aan de slag om je klacht samen op te lossen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je op de website defysiotherapeut.com zien wat de vervolgstappen zijn.

Widar gezondheidscentrum

Laan van Beek en Royen 39
3701 AK Zeist

Tel. 06-24905524
yvonne@praktijkgroenendijk.nu
www.praktijkgroenendijk.nu